Các Gói Cước 4G Mobifone
 • HD90
 • 5.5 Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HD70
 • 3.8 Gbtốc độ cao
 • 70.000d
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HD120
 • 6Gbtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HD200
 • 16.5 Gbtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP70
 • GỌI + 2GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HD300
 • 18GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Các Gói Cước 3G Mobifone
 • GÓI MIU
 • 3.8 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M70
 • 3.8 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI MIU90
 • 5,5 GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M10
 • 50MBtốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M25
 • 150MBtốc độ cao
 • 25.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M120
 • 3GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M50
 • 450MBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI BMIU
 • 16.5 GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
Các Gói Cước Khuyến Mãi
 • Gói C90
 • 60GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP120
 • GỌI + 4GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP100
 • GỌI + 3GBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP70
 • GỌI + 2GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi Tiết