Các Gói Cước 4G Mobifone
 • HD90
 • DATA: 8GB
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HD70
 • DATA: 6GB
 • Giá: 70.000d
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HD120
 • DATA: 10GB
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HD300
 • DATA: 18GB
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HD200
 • DATA: 18Gb
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP70
 • DATA: GỌI + 2GB
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Các Gói Cước 3G Mobifone
 • GÓI M50
 • DATA: 450MB
 • Giá: 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M25
 • DATA: 2GB
 • Giá: 25.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M10
 • DATA: 50MB
 • Giá: 10.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI MIU
 • DATA: 3.8 GB
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M70
 • DATA: 3.8 GB
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI MIU90
 • DATA: 5,5 GB
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI BMIU
 • DATA: 16.5 GB
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • GÓI M120
 • DATA: 3GB
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Các Gói Cước Khuyến Mãi
 • Gói C90
 • DATA: 60GB
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP120
 • DATA: GỌI + 4GB
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP100
 • DATA: GỌI + 3GB
 • Giá: 100.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • HDP70
 • DATA: GỌI + 2GB
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết