Các Dịch Vụ Mobifone
Các Gói Cước 4G Mobifone
HD120 120.000đ
 • Dung Lượng: 6Gb
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 gửi 9084
Gói đăng ký nhiều
HD70 70.000d
 • Dung Lượng: 3.8 Gb
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 gửi 9084
HD200 200.000đ
 • Dung Lượng: 16.5 Gb
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 gửi 9084
HDP70 70.000đ
 • Dung Lượng: 2GB + Gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP70 gửi 9084
HD300 300.000đ
 • Dung Lượng: 18GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 gửi 9084
HD90 90.000đ
 • Dung Lượng: 5.5 Gb
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 gửi 9084
Các Gói Cước 3G Mobifone
Gói đăng ký nhiều
GÓI MIU 70.000đ
 • Dung Lượng: 3.8 GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU gửi 9084
GÓI M70 70.000đ
 • Dung Lượng: 3.8 GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M70 gửi 9084
GÓI M120 120.000đ
 • Dung Lượng: 3GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M120 gửi 9084
GÓI M10 10.000đ
 • Dung Lượng: 50MB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M10 gửi 9084
GÓI M25 25.000đ
 • Dung Lượng: 150MB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M25 gửi 9084
GÓI M50 50.000đ
 • Dung Lượng: 450MB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO M50 gửi 9084
GÓI MIU90 90.000đ
 • Dung Lượng: 5,5 GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU90 gửi 9084
GÓI BMIU 200.000đ
 • Dung Lượng: 16.5 GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU gửi 9084
Các Gói Cước Khuyến Mãi
Đăng ký nhiều nhất
Gói C90 90.000đ
 • Dung Lượng: 60GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 gửi 9084
HDP120 120.000đ
 • Dung Lượng: 4GB + GỌI
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP120 gửi 9084
HDP100 100.000đ
 • Dung Lượng: 3GB + GỌI
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP100 gửi 9084
HDP70 70.000đ
 • Dung Lượng: 2GB + Gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP70 gửi 9084