Lịch Phát Sóng HBO Hôm Nay: 12/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 COWBOYS & ALIENS : CAO BỒI VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
01:50 A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
04:20 ANGUS, THONGS AND PERFECT SNOGGING : ANGUS, QUẦN DÂY VÀ NỤ HÔN HOÀN HẢO
06:00 INGRID GOES WEST : INGRID ĐẾN MIỀN TÂY
07:35 THE LONE RANGER (2013) : KỊ SĨ CÔ ĐỘC
10:00 HIS DARK MATERIALS S102 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI 102
11:00 CATHERINE THE GREAT S104 : CATHERINE ĐẠI ĐẾ 104
12:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
13:40 LITTLE CHILDREN : TRẺ NHỎ
15:50 DISNEY'S THE KID : ĐỨA TRẺ
17:35 THE TERMINAL : GA CUỐI
19:40 PITCH PERFECT 3 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 3
21:10 THE TEENAGE PSYCHIC S207 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 207
22:00 HIS DARK MATERIALS S102 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI 102 (22h00)
23:00 CATHERINE THE GREAT S104 : CATHERINE ĐẠI ĐẾ 104 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC