Lịch Phát Sóng Fox Sports Hôm Nay: 22/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 Bundesliga 2019/20 Weekly
01:00 Formula 1 Heineken Brazilian Grand Prix 2019 : Race Review
01:30 Ultimate Bowls Championship 2019 - Deer Park
02:30 Ultimate Bowls Championship 2019 - Deer Park (02h30)
03:30 UFC Epics
06:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (06h00)
06:30 Formula 1 Heineken Brazilian Grand Prix 2019 : Race Review (06h30)
07:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare
08:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (08h00)
09:30 Racemax
10:00 In Depth With Graham Bensinger - Laird Hamilton
10:30 In Depth With Graham Bensinger - Michael Strahan
11:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (11h00)
11:30 Formula 1 Heineken Brazilian Grand Prix 2019 : Race Review (11h30)
12:00 UFC
13:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (13h00)
14:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (14h00)
15:30 2 Wheels
16:00 In Depth With Graham Bensinger - Laird Hamilton (16h00)
16:30 In Depth With Graham Bensinger - Michael Strahan (16h30)
17:00 UFC (17h00)
18:00 Bundesliga 2019/20 Weekly (18h00)
18:30 Formula 1 Heineken Brazilian Grand Prix 2019 : Race Review (18h30)
19:00 The John Dykes Show
19:30 FOX Sports FC
20:00 MotoGP : Highlights - Motul Grand Prix Of Valencia
21:00 Mobil 1 The Grid
21:30 FOX Sports FC (21h30)
22:00 The John Dykes Show (22h00)
22:30 UFC Epics (22h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC