Lịch Phát Sóng SCTV6 Hôm Nay: 20/09

Thời gianChương trìnhTên chương trình
00:00Long môn tiêu cục_Tập 10
01:00Kẻ bội tình - VN_Tập 11
02:00Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 13
02:30Ba lô du lịch_Số 16
03:00Chiếc vòng ma_Tập 12
04:00Yêu không dễ_Tập 26
05:00Đừng làm em khóc_Tập 5
06:00Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 14
06:30Ba lô du lịch_Số 17
07:00Long môn tiêu cục_Tập 11
08:00Chiếc vòng ma_Tập 13
09:00Kẻ bội tình - VN_Tập 12
10:00Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 15
10:30Ba lô du lịch_Số 18
11:00Đừng làm em khóc_Tập 6
12:00Yêu không dễ_Tập 27
13:00Kẻ bội tình - VN_Tập 13
14:00Chiếc vòng ma_Tập 14
15:00Đừng làm em khóc_Tập 7
16:00Long môn tiêu cục_Tập 12
17:00Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 16
17:30Ba lô du lịch_Số 19
18:00Chiếc vòng ma_Tập 15
19:00Kẻ bội tình - VN_Tập 14
20:00Đừng làm em khóc_Tập 8
21:00Long môn tiêu cục_Tập 13
22:00Hành trình xuyên qua nóc nhà thế giới_Tập 15 (22h00)
22:30Ba lô du lịch_Số 18 (22h30)
23:00Yêu không dễ_Tập 26 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC