Lịch Phát Sóng SCTV6 Hôm Nay: 13/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Hãy nhắm mắt khi anh đến_Tập 23
01:00 Tình là dây oan - VN_Tập 34
02:00 Khám phá Biển Tây_Tập 7
02:30 Điểm hẹn du lịch_Số 29
03:00 Linh hồn báo oán_Tập 2
04:00 Hương cỏ dại_Tập 17
05:00 Cuộc đời như mơ_Tập 1
06:00 Khám phá Biển Tây_Tập 8
06:30 Điểm hẹn du lịch_Số 30
07:00 Hãy nhắm mắt khi anh đến_Tập 24
08:00 Linh hồn báo oán_Tập 03
09:00 Tình là dây oan - VN_Tập 35
10:00 Khám phá Biển Tây_Tập 9
10:30 Điểm hẹn du lịch_Số 31
11:00 Cuộc đời như mơ_Tập 02
12:00 Hương cỏ dại_Tập 18
13:00 Tình là dây oan - VN_Tập 36
14:00 Linh hồn báo oán_Tập 04
15:00 Cuộc đời như mơ_Tập 03
16:00 Hãy ở lại bên anh_Tập 01
17:00 Khám phá Biển Tây_Tập 10
17:30 Điểm hẹn du lịch_Số 32
18:00 Linh hồn báo oán_Tập 05
19:00 Tình là dây oan - VN_Tập 37
20:00 Cuộc đời như mơ_Tập 04
21:00 Hãy ở lại bên anh_Tập 02
22:00 Khám phá Biển Tây_Tập 9 (22h00)
22:30 Điểm hẹn du lịch_Số 31 (22h30)
23:00 Hương cỏ dại_Tập 17 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC