Lịch Phát Sóng SCTV9 Hôm Nay: 12/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 TRẮNG TAY - TẬP 3
01:00 THIẾU GIA VÙNG TÂY QUAN - TẬP 1
02:00 HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU - TẬP 1
03:00 HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU - TẬP 2
04:00 TRẮNG TAY - TẬP 4
05:00 BÃO CÁT - TẬP 17
06:00 THỰC THI PHÁP LUẬT - TẬP 15
07:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 334
08:00 THIẾU GIA VÙNG TÂY QUAN - TẬP 2
09:00 HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU - TẬP 1 (09h00)
10:00 HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU - TẬP 2 (10h00)
11:00 TRẮNG TAY - TẬP 5
12:00 THỰC THI PHÁP LUẬT - TẬP 16
13:00 BÃO CÁT - TẬP 19
14:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 335
15:00 TRUY TÌM NÀNG GIỌNG CAO - TẬP 26
16:00 GIẢI QUYẾT SƯ - TẬP 21
17:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 336
18:00 BÃO CÁT - TẬP 20
19:00 TRUY TÌM NÀNG GIỌNG CAO - TẬP 27
20:00 GIẢI QUYẾT SƯ - TẬP 22
21:00 THIẾU GIA VÙNG TÂY QUAN - TẬP 3
22:00 THỰC THI PHÁP LUẬT - TẬP 15 (22h00)
23:00 MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 334 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC