Lịch Phát Sóng SCTV9 Hôm Nay: 20/09

Thời gianChương trìnhTên chương trình
00:00CUỘC TÌNH NGANG TRÁI - TẬP 13
01:00MIỀN ĐẤT HỨA - TẬP 11
02:00ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 14
03:00TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 4
04:00CUỘC TÌNH NGANG TRÁI - TẬP 14
05:00VÒNG XOÁY THIỆN ÁC - TẬP 20
06:00ĐẶC THÁM SIÊU ĐẲNG - TẬP 8
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 282
08:00MIỀN ĐẤT HỨA - TẬP 12
09:00ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 14 (09h00)
10:00TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 4 (10h00)
11:00CUỘC TÌNH NGANG TRÁI - TẬP 15
12:00ĐẶC THÁM SIÊU ĐẲNG - TẬP 9
13:00VÒNG XOÁY THIỆN ÁC - TẬP 22
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 283
15:00ĐẠI GIA HÀNG XÓM - TẬP 15
16:00TÒA NHÀ KIM TIÊU - TẬP 5
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 284
18:00VÒNG XOÁY THIỆN ÁC - TẬP 23
19:00TRÁI BÍ LỚN - TẬP 11
20:00TRÁI BÍ LỚN - TẬP 12
21:00MIỀN ĐẤT HỨA - TẬP 13
22:00ĐẶC THÁM SIÊU ĐẲNG - TẬP 8 (22h00)
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH P4 - TẬP 282 (23h00)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC