Lịch Phát Sóng SCTV4 Hôm Nay: 20/09

Thời gianChương trìnhTên chương trình
00:00NHỊP SỐNG HÔM NAY
01:00PHIM - CUỘC CHIẾN NHÂN TÂM - TẬP 05
02:00PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 12
03:00PHIM - THỦY HỬ - TẬP 23
04:00PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 12 (04h00)
05:00PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 23
06:00GTTH - TT RIDER DU LỊCH KHÔNG BIÊN GIỚI - TẬP 17
06:30NHỊP SỐNG HÔM NAY (06h30)
07:30CHUYỆN NÓNG 24H
08:00PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 23 (08h00)
09:00PHIM - CUỘC CHIẾN NHÂN TÂM - TẬP 05 (09h00)
10:00PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 12 (10h00)
11:00GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM
11:30CHUYỆN NÓNG 24H (11h30)
12:00PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 23 (12h00)
13:00PHIM - THỦY HỬ - TẬP 23 (13h00)
14:00PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 12 (14h00)
14:45PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 23 (14h45)
15:30PHIM - TÌNH YÊU VÀ CÁC SỰ CỐ KHÁC
17:00PHIM - CUỘC CHIẾN NHÂN TÂM - TẬP 06
18:00THTT NHỊP SỐNG HÔM NAY
19:00GTTH - NHỮNG DÒNG SÔNG QUA VÁCH NÚI - TẬP 01
19:30BẢN TIN CHUYỆN NÓNG 24H
20:00PHIM - MA NỮ ĐÁNG YÊU - TẬP 13
21:00PHIM - GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 24
22:00GTTH - SỐNG Ở ViỆT NAM (22h00)
22:30PHIM - THỦY HỬ - TẬP 24
23:30BẢN TIN CHUYỆN NÓNG 24H (23h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC