Lịch Phát Sóng SCTV4 Hôm Nay: 13/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 12.11
01:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 18
02:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 41
03:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 33
04:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 41 (04h00)
05:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 12
06:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 43
06:30 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 12.11 (06h30)
07:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 12.11
08:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 12 (08h00)
09:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 18 (09h00)
10:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 41 (10h00)
11:00 GTTH - NHỮNG DÒNG SÔNG QUA VÁCH NÚI - TẬP 19
11:15 GTTH - MỆNH LỆNH TRUY KÍCH - TẬP 06
11:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 12.11 (11h30)
12:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 12 (12h00)
13:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 33 (13h00)
14:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 41 (14h00)
15:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 12 (15h00)
16:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 43 (16h00)
16:30 GTTH - TÁM XUYÊN VIỆT - TẬP 14
17:00 PHIM - MẬT DANH Đ9 - TẬP 19
18:00 NHỊP SỐNG HÔM NAY - NGÀY 13.11
19:00 GTTH - NHỮNG DÒNG SÔNG QUA VÁCH NÚI - TẬP 20
19:15 GTTH - GHẾ NÓNG - TẬP 26
19:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 13.11
20:00 PHIM - TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN - TẬP 42
21:00 PHIM - LỜI SÁM HỐI - TẬP 13
22:00 PHIM - BAO THANH THIÊN - TẬP 34
23:00 GTTH - MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 44
23:30 CHUYỆN NÓNG 24H - NGÀY 13.11 (23h30)

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC