Lịch Phát Sóng Fox Sports Hôm Nay: 12/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Football Stars
00:30 The John Dykes Show
01:30 Bundesliga 2019/20 Highlights Show II
02:30 UFC Epics
05:00 Bundesliga 2019/20 Highlights Show II (05h00)
06:00 The John Dykes Show (06h00)
07:00 Bundesliga 2019/20
08:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare
09:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (09h00)
10:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (10h00)
11:00 The John Dykes Show (11h00)
12:00 Bundesliga 2019/20 Highlights Show II (12h00)
13:00 Bundesliga 2019/20 (13h00)
14:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (14h00)
15:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (15h00)
16:00 UFC
17:00 Bundesliga 2019/20 Highlights Show II (17h00)
18:00 The John Dykes Show (18h00)
19:00 Racemax
19:30 2 Wheels
20:00 Bundesliga 2019/20 (20h00)
21:00 Racemax (21h00)
21:30 2 Wheels (21h30)
22:00 UFC Fight Night : Dos Santos Vs. Volkov

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC