Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 12/11

Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 4
00:21 ÔI CON TÔI
01:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 1,2
02:00 CẢI CÁCH THIÊN ĐÌNH_PHẦN 2
02:25 MÊ HỒN TRẬN
03:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 71
04:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 1,2 (04h00)
05:00 THỨ BA HỌC TRÒ_PHẦN 1
05:19 CHUYỆN NƠI CÔNG CỘNG
05:38 KHUYẾN MÃI
06:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 5
06:22 AN CƯ SẠT NGHIỆP
07:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 3,4
08:00 CẢI CÁCH THIÊN ĐÌNH_PHẦN 3
08:25 NGƯỜI NGAY MẮC NẠN
09:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 72
10:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 3,4 (10h00)
11:00 THỨ BA HỌC TRÒ_PHẦN 2
11:19 GIAN LẬN
11:41 THẤT BẠI
12:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 6
12:20 GIAN TÌNH THỜI
13:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 5,6
14:00 CẢI CÁCH THIÊN ĐÌNH_PHẦN 4
14:25 MÊ HỒN TRẬN (14h25)
15:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 73
16:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 5,6 (16h00)
17:00 THỨ BA HỌC TRÒ_PHẦN 3
17:19 VÌ SAO TÔI CHẾT
18:00 NHÀ CHO THUÊ_TẬP 7
18:20 THƯ TÌNH TRONG CHAI
19:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 7,8
20:00 RU TÌNH ONLINE_PHẦN 1
20:27 BẠC NÓNG BẠC NGUỘI
21:00 ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 74
22:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 2 - TẬP 7,8 (22h00)
23:00 THỨ BA HỌC TRÒ_PHẦN 4
23:21 LẦM

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC