Lịch Phát Sóng SCTV1 Hôm Nay: 20/09

Thời gianChương trìnhTên chương trình
00:00THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 135,136
01:005PLUS ONLINE- TẬP 12,13,14
02:00TRÒ CHƠI CỦA QUỶ - PHẦN 3
02:35LÔ CỐT ƠI LÔ CỐT
03:00ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 19
04:005PLUS ONLINE- TẬP 12,13,14 (04h00)
05:00MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 95,96.97
06:00THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 137,138
07:005PLUS ONLINE- TẬP 15,16,17
08:00NHÀ TRỌ TÌNH YÊU - PHẦN 1
08:40TỘI MÊ GÁI
09:00ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 20
10:005PLUS ONLINE- TẬP 15,16,17 (10h00)
11:00MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 98,99,100
12:00THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 139,140
13:005PLUS ONLINE- TẬP 18,19,20
14:00NHÀ TRỌ TÌNH YÊU - PHẦN 2
14:40NGỌC HOÀNG HẠ TRẦN GIAN
15:00ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 21
16:005PLUS ONLINE- TẬP 18,19,20 (16h00)
17:00MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 101,102,103
18:00THIÊN THẦN 1001_P2 - TẬP 141,142
19:005PLUS ONLINE- TẬP 21,22,23
20:00NHÀ TRỌ TÌNH YÊU - PHẦN 3
20:35GÁNH HÁT VÙNG VEN
21:00ÔNG BỐ NỘI TRỢ _ TẬP 22
22:005PLUS ONLINE- TẬP 21,22,23 (22h00)
23:00MỸ NHÂN VÀO BẾP - TẬP 104,105,106

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC KÊNH KHÁC